Fastighetstjänster med kvalitet, erfarenhet och noggrannhet

Med viss respekt kan jag konstatera att efter drygt 1 000 genomförda små och stora fastighetsaffärer under drygt 30 år i fastighetsbranschen så har ledordet varit att leverera med kvalité.

Det är dessa erfarenheter jag nu erbjuder dig som står i begrepp att göra en ny fastighetsaffär eller vill utveckla dina befintliga fastigheter.

Du får en objektiv bild av möjligheter och risker samt tillgång till mitt nätverk av specialister inom juridik, skattefrågor, förvaltning med mera.

Förutom detta erbjuder jag dig mina specialistkunskaper inom fastighetsmoms, som kan bespara dig många problem och kostnader.

Tjänster

© Copyright - Slusshuset