ALLT BÖRJADE MED EN SLUSS!

Namnet på slussen är Brinkebergskulle. Den ligger i Vänersborgs kommun och är en del av den grävda kopplingen mellan Vänern och Göta älv. Sätter vi namn på denna grävda vattenväg så börjar kanalen i en förlängning av Vänerviken ”Vassbotten” och går sedan över i ”Karls grav” som möter Göta Älv.
Den första slussen anlades redan 1752 för att sedan byggas om och få sitt nuvarande utseende 1916. Ursprungligen var det den kände konstruktören Christopher Polhem som var ansvarig för byggnationen. Idag passerar ca 3 500 fritidsbåtar och lika mycket nyttotrafik årligen slussen till och från Vänern.

Vad har då denna sluss att göra med min resa?
När jag sökte namn på mitt eget bolag 1996 så slutade det med att jag 1997 bildade Förvaltnings AB Brinkeberg. Kopplingen till slussen är att mina farföräldrar levde och verkade i miljön runt om den. Redan som liten var jag med och tittade på när fraktbåtar slussade sig upp och ner i kanalen. Även pappa och farfar var alltid lika pigga på att följa med till slussen och titta på fraktbåtarna. Farfar jobbade i anslutning till slussen och han och farmor vilar idag på en kyrkogård som vetter ner mot slussen.

De sista hundra metrarna fram till slussen kantas än idag av en pampig kastanjeallé. Jag har haft som tradition att var jag än bott så har det planterats kastanjer från denna allé. Idag finns det två kastanjer där vi bor som minner om denna allé. Lika många som våra döttrar.

Sedan länge har Slusshuset funnits parallellt med Brinkeberg. Nu är det dags att jobba vidare i namnet Slusshuset och därmed föra traditionen vidare.

© Copyright - Slusshuset