MINA TIDIGARE ERFARENHETER I BRANSCHEN

Allt började 1981 med en tjänst som CFO på Lennart Wallenstam Byggnads AB (Wallenstam). Under de kommande tio åren genomgick Wallenstam en börsintroduktion och förvandlades från ett relativt litet lokalt fastighetsbolag till börsbolag med verksamhet från Stockholm till Malmö. Självfallet så var resan minst lika stor för mig!
Nästa resa började 1991 med tjänsten som CFO på Bygg-Fast AB. Även detta ett börs- och fastighetsbolag, med inriktning på Sverige, Tyskland, Österrike och Portugal. Arbetet tog en helt annan vändning då den svenska valutan tilläts flyta fritt 1992 med en dramatisk effekt på fastighetsvärden och kapital i börsbolagen.
1993 övergick jag till att jobba som CFO på två av fem upprättade fastighetsbolag i Tornet-koncernen. Tornet AB hade till uppgift att förvalta fastigheter vilka banken återtagit som säkerhet för panter kopplade till fastighetskrediter.

Under två år fram till 1996 byggdes en förvaltningsorganisation upp i Göteborg och Malmö på basis av 300 fastigheter som lade grunden till ett nytt fastighetsbolag.

Efter en intensiv period (1993-1995) övergick jag till att börja bygga upp en egen verksamhet (Brinkeberg) med inriktning på i huvudsak extern fastighetsförvaltning. Under de första fem åren formades ett företag som erbjöd såväl administrativ ekonomisk som teknisk förvaltning.

Verksamheten rullade på och utvecklades till att leverera allt mer kvalificerade tjänster till inte bara svenska fastighetsägare. Med en personalstyrka på mellan 10 och 15 medarbetare verkade jag som ägare/ansvarig fram till 2015 då bolaget förvärvades av Primär Fastighetsförvaltning AB. Detta samtidigt som Brinkeberg slogs samman med en lika stor personalstyrka och flyttade till nya lokaler vid Järntorget i Göteborg.

Under 2015 har jag haft rollen som VD för denna verksamhet med ca 20 anställda. Verksamheten har omfattat en extern fastighetsförvaltning om ca 600 000 m2.
Från 2016 har jag valt att lämna Brinkeberg och på nytt ta mig an utmaningen att starta om och med ca 35 års erfarenhet erbjuda mina tjänster till marknaden. Verksamheten kommer att drivas under namnet Slusshuset vilket har sin namnkoppling till historiken.

© Copyright - Slusshuset