ASSET MANAGEMENT

ikon_hus_1500x1500När förvärvet av fastigheten eller ägarbolaget väl är på plats infinner sig en ny fas. Det är nu dags att förverkliga planerna som spikades i samband med förvärvet. Med andra ord gå från idé till handling.
Här krävs en kompetens som har erfarenhet av att sätta upp affärsplaner och se till att det finns rätt resurser att genomföra dem. Slusshuset har både detta och det kontaktnät på den lokala marknaden som krävs för att säkerställa genomförandet.
En viktig del av Asset Management är att säkerställa den löpande återkopplingen till såväl investerare som finansiärer. Det är en av förvaltningens hörnstenar som borgar för långsiktighet och expansion i fastighetsägandet.