FASTIGHETSMOMS

ikon_calculator_1500x1500Det kan bli dyrbart att inte kunna momsreglerna för kommersiella lokaler. Dels kan du drabbas av oväntade kostnader i efterhand om inte all hantering gjorts rätt från början, dels kan du missa möjligheter att reducera kostnaderna högst väsentligt om du inte kan tolka snårskogen av regler rätt.
Slusshuset erbjuder kvalificerad hjälp i momsfrågor genom att göra en professionell genomgång och inventering av aktuella fastigheter. Som extra trygghet i momshanteringen erbjuds serviceavtal med frågesupport kring moms.
Erbjuder även komplett momssupport (jämkningsregler) vid fastighetsöverlåtelse. På samma sätt stöttar vi vid uppförande av fastighet och det unika regelverk kring moms som finns för detta.
Slusshuset erbjuder även kundanpassade utbildningstillfällen kring hantering av moms i fastighetsförvaltningen.