INVESTERINGSRÅDGIVNING

ikon_dollar_1500x1500Att förvärva en fastighet är för de flesta en stor investering. Vad är då mer naturligt än att utnyttja specialistkompetens för att kvalitetssäkra investeringen?
I samband med ett fastighetsförvärv (direkt eller via bolag) tar Slusshuset fram affärsplaner och simulerar fastighetsportföljer. Detta för att på ett tidigt stadium lägga grunden till en väl fungerande förvaltning. Till detta kommer analys av ekonomiska, hyresrättsliga och momsrelaterade frågeställningar (Finansiell Due diligence) kopplade till förvärvet.
Slusshuset fungerar även som ett bollplank i kontakt med övriga resurser som samverkar kring ett förvärv. Allt i syfte att skapa och driva en affärsplaneutveckling som leder till mervärden.
Se Slusshuset som en del av det team som bistår förvärvaren och ser till att arbetet utförs efter branschens regler.