STYRELSEUPPDRAG

ikon_gubbar_1500x1500Över 30 års erfarenhet från fastighetsbranschen har gett mig bred erfarenhet av alla delar i en fastighetsinvestering och hur den ska förvaltas effektivt. Otaliga affärsplaner och förvärv har genomförts under dessa år.
Det är nu dags att ta dessa praktiska erfarenheter vidare till styrelserummen. Erfarenhet av styrelsearbete kopplat till genomförda förvaltningsuppdrag finns sedan många år.
Mitt kunskapsområde sträcker sig från ekonomi och hyreslagstiftning till skatter och moms. Till detta kommer erfarenheter från att driva ett komplett förvaltningsbolag under knappt 20 år samt som ekonomichef på börsbolag under drygt tio år.
Historiskt har jag jobbat med flera styrelser och bolag listade på den svenska börsen. Självklart är det lika spännande med stort som litet bolag eftersom varje fastighet har sin egen utmaning.
Det fascinerande med styrelsearbetet är just de komplexa frågorna, som kräver en bred, djup och lång erfarenhet. Slutligen kräver uppgiften en stor grad av visioner och känsla för vad som kan vara möjligt!