TILLFÄLLIG CFO/VD

ikon_lampa_1500x1500Om så krävs kan Slusshuset under vissa omständigheter fungera som CFO alternativt VD. Dessa uppdrag avtalas och utformas från fall till fall